Når sprogvurderingen viser, at der er brug for generel indsats

 

 

Hvad vil det sige at placere sig i generel indsats?

De fleste børn vil blive placeret i Generel indsats. Børn, der placeres i Generel indsats, kan godt score lavere end gennemsnittet af børn inden for nogle sproglige områder, men ikke så lavt, at de skal placeres i Fokuseret indsats. Den sproglige profil kan også her bruges til at identificere områder, hvor barnet har brug for ekstra støtte. Hovedparten af børn, der placeres i Generel indsats, har dog et alderssvarende sprog, men ligesom de øvrige børn, har de gavn af et rigt læringsmiljø og aktiviteter, der udvikler sproget.