Forudsætninger for læsning

 

 

Fonologisk opmærksomhed er en stærk indikator for barnets fremtidige læse- og stavefærdigheder.

Derfor er det vigtigt, at der er fokus på sproglige forudsætninger for læsning i alle dagtilbud.

 • Et godt ordforråd ved skolestart er afgørende for, hvordan børn klarer sig i skolen fagligt og socialt
 • Ordforråd – ord og grammatik. – At kunne bøje ord, fx et hus – to huse osv.
 • Overbegreber – fx ”Hvad kalder man stol, bord og sofa tilsammen?” (Møbler)
 • At kunne skelne lyde
 • At udtalen er så præcis som muligt
 • At barnet kan benævne ord i en vis hastighed (ordmobilisering)
 • At arbejde med rim og remser mm.
 • Tidlig literacy

Forskning omkring ordforråd, sprogforståelse, læsning m.v. viser:

 • At manglende sprogforståelse i 2-årsalderen er tegn på risiko for senere vanskeligheder. (Scarborough 1989; Hagtvet mfl. 2002)
 • Ordforrådet og sprogforståelsen i 3-årsalderen er afgørende for læseindlæring (Frost; Niedersøe m.fl. 2006)
 • Ringe ordforråd og dårlig udtale ved 3-års alderen er en forudsigelse for senere læsevanskeligheder (Scarborough 1989; Snow 1998)
 • Ordforråd er vigtig for sprogforståelsen og dermed læseforståelsen (Elbro 2003)
 • Børn med sproglige vanskeligheder er i risikozonen for indlæringsproblemer i skolen (Bishop & Clarkson 2003)