Milepæle for læsning i børnehaveklassen

  • Eleven kan selv finde sit navn blandt andre navne og kan også selv skrive navnet, ofte med store bogstaver.
  • Eleven kender nu læseretningen og ved, at man læser fra venstre mod højre og oppefra og ned. Eleven har lært dette ved, at vi voksne har vist det.
  • Nu har eleven opdaget, at det, der skrives, kan læses. Igen er det ved at se de voksne skrive f.eks. huskesedler, breve og fødselsdagskort.
  • På dette trin begynder eleven at læse ordbilleder (helordslæsning). Eleven har lært sig at genkende ord, f.eks. sit eget og søskendes navne eller kendte logoer, butiksnavne og navne på legetøj. Eleven begynder nu at kunne pege på et ord af gangen.
  • Eleven kan læse små bøger og læser ud fra kendskabet til teksten. Dette kendskab opnår eleven ved at kigge på billeder og sammen med en voksen snakke om og gætte på indholdet i bogen. Eleven begynder at sammenligne ordene og får øje på forskelle og ligheder.
  • Kendskab til teksten og billederne, er forsat det vigtigst for læsningen. Eleven begynder også her at benytte lyde, særligt første lyd i ordet.