Samtaler i hverdagen – Dialogisk læsning – Tematisk sprogarbejde

 

 

I Sønderborg Kommune arbejder daginstitutionerne med følgende tre veldokumenterede metoder i det daglige arbejde med den sproglige udvikling:
• Samtale i hverdagen
• Dialogisk læsning
• Tematisk sprogarbejde

Sprogindsatserne er udvalgt med baggrund i forskningsprojekter, der handler om ”hvad, der virker”.
For at sikre en høj kvalitet i arbejdet med de tre udvalgte indsatsmetoder, har Sønderborg Kommune samtidig valgt, at alle børnehaver skal anvende dokumentations- og evalueringsmodellen ”SMTTE” i deres arbejde med at tilrettelægge og udføre arbejdet.