Sproglig udvikling som tværgående tema

Sproglig udvikling er skrevet ind som tværgående tema og som obligatoriske mål i alle fag i Fælles Mål.
Hverdagssprog har sit sprog. Sproget bruges til at ledsage og understøtte handlinger.
Fagsprog – Ingen elever har fagsprog som et modersmål (fra Projekt Uddannelsesløft).
Sproget skal være præcist, kunne systematisere og fastholde viden i faglige kategorier.

Mål: At give alle elever sproglige forudsætninger for aktivt at kunne forstå og tilegne sig faglighed. Der skal bygges bro mellem hverdagssprog og fagenes sprog.

Sproglig udvikling – et tværgående emne i Fælles Mål

Igennem hele skoleforløbet skal alle elever løbende udvikle deres mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder, for at de kan deltage aktivt i skolens undervisning og klare sig godt fagligt og socialt. Derfor er sproglig udvikling et tværgående tema i Fælles Mål. Det er skrevet ind i alle obligatoriske fag.

Alle lærere er forpligtet på i deres fag at arbejde med elevernes sproglige udvikling.

Sproglig udvikling er målrettet alle elever, men har også et særligt fokus på tosprogede elever og på elever med ordblindhed
 

Kilde: Undervisningsministeriet
 

Sproglig udvikling står beskrevet:

  • I fagenes mål
  • I læseplaner + vejledninger
  • Som tværgående tema med vejledning

Her kan du finde vejledningen til tværgående tema: Sproglig udvikling