Kompenserende IT

 

 


Hvis en elev er i skriftsproglige vanskeligheder – enten læsevanskeligheder, stavevanskeligheder eller begge dele, vil han/hun have stor gavn af kompenserende it-hjælp.

Læs mere om kompenserende IT her

Kompenserende hjælpemiddel-ressourcer

Digitale hjælpemidler (kommunale aftaler):

Digitale hjælpemidler til oplæsning af tekst, ordforslag og stavehjælp
(- på dansk, tysk, engelsk, svensk, norsk og arabisk)

Alle elever og lærere i Sønderborg Kommune har adgang til digitale hjælpemidler til oplæsning af tekst, ordforslag og stavehjælp.

Digitale hjælpemidler giver mulighed for tilpasning til den enkelte elevs behov ved fx at ændre hastighed i oplæsning, valg af strategier i ordforslag og oplæsning, emneordbøger o.l.

Digitale hjælpemidler er tilgængelige enten som installerede programmer eller webbaserede. Digitale hjælpemidler findes på elev-enheder, og kan hentes til private enheder ved hjælp af Uni-login.