Overgang fra indskolingen til mellemtrinnet


Ved klasselæsekonferencen i slutningen af indskolingen deltager kommende dansklærer i 4.klasse og læsevejleder.
Når elevernes skriftsproglige færdigheder afdækkes, fx. gennem test, drøftes det i teamet, hvordan undervisningen i alle fag skal tilrettelægges og differentieres i forhold til elevernes færdigheder. Teamets arbejde kan kvalificeres ved, at man på alle årgange afholder læsekonference, hvor teamets lærere, skolens læsevejleder og ledelse samt evt. øvrige relevante ressourcepersoner diskuterer elevernes læringsudbytte, fx dokumenteret gennem testresultater og observationer fra undervisningen. Se evt. skabeloner til læsekonferencer