En læseguide


En læseguide er et literacy- og fagdidaktisk redskab hvis formål er at hjælpe eleverne til en bedre forståelse af de tekster, de læser i fagene (Jesper Bremholm, 2015).
Se evt. Jesper Bremholms Læseguide – hvad, hvorfor og hvordan.