Inspiration

 

 

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Ordblindhed i grundskolen – Ledelse

Ordblindhed i grundskolen – Forældre

Ordblindhed i grundskolen – Elever

Ordblindhed i grundskolen – Forvaltning og læsekonsulenter

Organisationer med viden om ordblindhed

It og ordblindhed

 
Sproglig udvikling

Links til sproglig udvikling

Vejledning til sproglig udvikling

 
Sprogets betydning for læring

Dit barn skal blive dygtig til at bruge sproget i forskellige sammenhænge. Som forælder har du stor betydning for at hjælpe med at udvikle og styrke dit barns sprog.

Emneord:

Sproglig bevidsthed

Sprog

Sprogforståelse

Sproglig udvikling