Den sproglige dimension i alle fag


Faglig læsning foregår i alle fag.

Derfor er det vigtigt, at alle lærere påtager sig opgaven at undervise i at anvende tekster og faglige begreber, som er typiske for deres fagområde i hele skoleforløbet.

Det er vigtigt at have det på som et punkt på klasseteamets møder, da det har stor betydning for elevernes læring, at lærerne har et fælles sprog om faglig læsning og skrivning.

Undervisningen i faglig læsning og skrivning bør integreres i fagene.
Et godt eksempel på, hvordan det evt. kunne gøres, er denne film:

Den sproglige dimension i alle fag, Filmkompagniet, hvor der er eksempler fra 1. kl., matematik, 3. kl., dansk, 4. kl., natur og teknik, 8. kl., fysik og biologi og 9. kl., dansk.

En læseguide er et redskab, som læreren kan anvende til at stilladsere elevernes læsning af faglige tekster.