Hvad er læsevanskeligheder?

Læsning afhænger af både afkodning og sprogforståelse. Elever kan have vanskeligheder med det ene uden at have vanskeligheder med det andet. Carsten Elbro har i sin bog ”Læsevanskeligheder” lavet en model, der giver et overblik over de forskellige slags læsevanskeligheder. Begrebet ”læsevanskeligheder” dækker både over vanskeligheder med at læse de enkelte ord (især ordblindhed) og vanskeligheder med sprogforståelse i læsning.

 
Læsnings model
Kilde: Læsevanskeligheder, 2007, Carsten Elbro

Det er ikke nok at se på, hvordan eleven læser og staver eller skriver, når man skal forstå elevens vanskeligheder og tilrettelægge et velegnet undervisningsforløb. Mange faktorer spiller ind, når man skal danne sig et overblik over elevens skriftsprogsvanskeligheder: elevens kognitive og sproglige forudsætninger, elevens personlighed, selvtillid og motivation og sidst men ikke mindst de rammer for undervisning som skolen, klassen og læreren har sat. Når en elevs forudsætninger og vanskeligheder skal udredes og vurderes, er det vigtigt at tage alle faktorer i betragtning.