SprogTrappen

SprogTrappen har afløst vurderingsmaterialet TRAS på 0-3 års området.

SprogTrappen er et it-baseret redskab, der hjælper dig og dine kollegaer til systematisk at beskrive og reflektere over det 0-3-årige barns sproglige udvikling. Formålet er at kunne tilrettelægge det sprogpædagogiske arbejde med udgangspunkt i både forskningsbaseret viden og egne erfaringer.

SprogTrappen hjælper med at identificere børn med forsinket sprogudvikling. Redskabet kan udpege specifikke områder, hvor barnet mangler erfaring, og på baggrund heraf er det muligt at sætte målrettet indsatser ind i det daglige arbejde med barnets sprogudvikling.
Det særlige ved Sprogtrappen er ikke kun dets fokus på et barns formelle sprog (for eksempel barnets ordforråd), men et fokus på andre områder, som nyere forskning viser har afgørende betydning for sprogudvikling. Derfor vil du opleve, at du foruden at skulle vurdere barnets formelle sprog, også skal vurdere for eksempel dets legeudvikling og kognition.

Indplaceringen af barnet sker på baggrund af observationer foruden dit og dine kollegaers grundige kendskab til barnet i hverdagskontekster. Løbende indplaceringer på SprogTrappen bidrager til en dokumenteret pædagogisk hverdagsviden og efterfølgende opmærksomhed på de områder i læringsmiljøet, hvor barnet mangler erfaring.

SprogTrappen er således et forebyggende sprogpædagogisk redskab, hvis formål er at sikre optimal udvikling og læring hos alle børn mellem 0 og 3 år.
(Kilde: Rambøll, Hjernen & Hjertet)