Overgang ved lærerskift, skoleskift, sygdom, praktikanter mm.


Det er ikke muligt at udarbejde en procedure, som kan gælde for alle skoler. Derfor opfordres der til, at den enkelte skole laver en procedure for at sikre, at vigtig viden videregives.
Elevmappen vil være et vigtigt udgangspunkt.