Procedure for identifikation af børn/elever i risiko for læsevanskeligheder

Dagtilbud:

Børnehaveklassen:

 • Sprogvurderingsmaterialet (Rambøll/Hjernen og Hjertet)
 • Individuel sprogscreening
 • Ordblinderisikotesten (i slutningen af børnehaveklassen)
 1. klasse:
 • Ordblinderisikotesten (i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse)
 1. klasse:
 • DVO’s nonordstavning som gruppetest i slutningen af 2. klasse.
 • Evt. de tre individuelle test fra DVO (kan også tages i begyndelsen af 3. klasse):
  • Højtlæsning af ord
  • Højtlæsning af nonord
  • Fonologisk subtraktion
 • Elbros ordlister
 • Nationale Test i læsning
 1. – 6. klasse:
 • Elbros ordlister
 • Testbatteriet
 • IL, Individuel Læseprøve
 • Den nationale Ordblindetest (fra 4. klasse)
 • Nationale Test i læsning

 

 1. – 9. klasse:

 

Ungdomsuddannelser:

 

Ordblindhed i grundskolen: Et inspirationsmateriale