Læsekonferencer

For at sikre, at elever i risiko for (og elever, som er i) skriftsproglige vanskeligheder opdages så tidligt som muligt og efterfølgende modtagermålrettet og fokuseret undervisning, afholdes der på hver årgang en læsekonference.

På læsekonferencen drøftes indsatser til alle elever, så man dermed sikrer, at alle børn udfordres.

Læsevejlederen indkalder til læsekonferencerne, som evt. kan afholdes årgangsvis på flersporede skoler.

Her findes skabeloner til hver årgang, hvor det er præciseret, hvem der bør deltage i læsekonferencen.

– Der findes også en skabelon til overgangen fra børnehave til skole i de områder, hvor alle elever kommer fra den samme børnehave.

Dagsorden-for-læsekonference-i-0.-klasse-børnehaveklassen

Dagsorden-for-læsekonference-på-1.-årgang

Dagsorden-for-læsekonference-på-2.-årgang

Dagsorden-for-læsekonference-på-3.-årgang

Dagsorden-for-læsekonference-på-4.-årgang

Dagsorden-for-læsekonference-på-5.-årgang

Dagsorden-for-læsekonference-på-6.-årgang

Dagsorden-for-læsekonference-på-7.-årgang