Sådan arbejder vi med SprogTrappen i dagplejen og vuggestuen Sønderborg Kommune

Sådan arbejder vi med SprogTrappen i Sønderborg Kommune

I Sønderborg Kommune er det besluttet at anvende redskabet SprogTrappen, som er et it-baseret redskab, som hører under Hjernen & Hjertet.

Dagpleje/Vuggestue

Indplaceringen af barnet sker på baggrund af observationer foruden dit og dine kollegaers grundige kendskab til barnet i hverdagskontekster. Løbende indplaceringer på SprogTrappen bidrager til en dokumenteret pædagogisk hverdagsviden og efterfølgende opmærksomhed på de områder i læringsmiljøet, hvor barnet mangler erfaring.
SprogTrappen er således et forebyggende sprogpædagogisk redskab, hvis formål er at sikre optimal udvikling og læring hos alle børn mellem 0 og 3 år.

Børnehave

SprogTrappen kan anvendes som supplerende materiale til Sprogvurdering 3-6 i børnehaven.