Tidlig literacy

 

 

Nationalt Videncenter for Læsnings definition af literacy

Literacy er menneskets kompetence til at afkode, forstå og anvende tegn som fx bogstaver, tal, diagrammer, grafer, tegning og billeder. En forudsætning for literacy er talesprog og pragmatisk forståelse.

Literacy kan forstås som menneskets ressourcer og færdigheder i at afkode, forstå og anvende tegn og skrift i form af alt fra bogstaver, tal, grafer, ikoner, symboler og multimodale, interaktive og/eller visuelle tekstformer. Vi tilegner os literacy gennem vores deltagelse i samfundet og vores literacykompetencer udvikles gennem hele livet.

En lille speeddrawing om Literacy-begrebet

Hvad er literacy?

Børn tilegner sig de grundlæggende forudsætninger for læsning og skrivning gennem de tidlige erfaringer med sprog, skriftsprog og læsning i familien og i daginstitutionen. Der er dog stor forskel på, hvor godt børn er klædt på til at indgå i skolens skriftsproglige læringsmiljø, og derfor er det vigtigt, at daginstitutioner arbejder med at styrke børns tidlige skriftsprogskompetencer.

Forslag til litteratur:

  • Mere end ABC – Tidlig literacy i dagtilbud, Elaine Weitzman og Janice Greenberg. Oversat og bearbejdet til dansk af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh, Dafolo, 2016
  • Skrivelyst i børnehaven, redigeret af Sigrid Madsbøl og Kirsten Friis, Dansk Psykologisk Forlag, 2012

Tidlig literacy

Literacy – evnen til at læse og skrive – er en spirende færdighed, der begynder ved fødslen. Selv babyer og småbørn er på vej til læsefærdighed, når de laver kruseduller med farveblyanter eller leger med bøger, bladrer gennem sider eller peger på billeder. Disse tidlige tegn på læsning og skrivning kaldes tidlig literacy (Bylander og Krogh, Mere end ABC, 2016, s. 2).

Børn udvikler tidlig literacy i gode relationer med voksne, som involverer dem i virkelige anvendelser af skriftsproget, som fx skrive indkøbsliste, skrive postkort, brev eller en invitation, hvor barnet oplever, at skriftsproget kan bruges til noget helt konkret.

Der er et utal af muligheder for at opbygge børns tidlige literacy-færdigheder, før de kommer i skole. Hvis det bliver igangsat tidligt, kan ekstra støtte og opmuntring i børnehaven berige børns læsefærdighedsudvikling og hjælpe dem med at indhente viden, hvis de er sakket bagud sprogligt. Som pædagog i dagtilbud spiller du en særdeles vigtig rolle i at udnytte dette utal af muligheder. Den tid, et barn tilbringer i dagtilbud, kan gøre en verden til forskel for, om han eller hun lykkes i skolen (Bylander og Krogh, Mere end ABC, 2016, s. 3).