Dansk som andetsprog som dimension i fagene


Tosprogede elever udvikler deres hverdagssprog på to eller flere sprog. Dansk som andetsprog som dimension i fagene er – i det omfang der er tosprogede elever i klassen – også en væsentlig del af sproglig udvikling. I den begyndende andetsprogsudvikling vil eleven have behov for DSA basis og supplerende undervisning (se særskilt faghæfte), mens det i den almindelige undervisning er faglærerens opgave at indtænke, hvordan eleverne lærer sprog gennem fag og fag gennem sprog. Her skal opmærksomheden i særlig grad være rettet mod fagets førfaglige begreber og gråzoneord.

(Tosprogede elever og sproglig udvikling)