Sprogvurdering i børnehaveklassen

Sprogvurdering skal tages i starten af skoleåret, august – september.

Siden 2009 har det været obligatorisk, at alle børn skal sprogvurderes i starten af børnehaveklassen. Formålet er, at undervisningen i børnehaveklassen lige fra starten bringer børnene sikkert videre i deres tale og skriftsproglige udvikling.
Inden børnene når skolealderen, gennemgår de en enorm sproglig udvikling, og i skolen møder de nye sproglige udfordringer. Skriftsproget får stadig større betydning i børnenes hverdag, og gennem skriftsproget åbner der sig nye muligheder for børnenes nysgerrighed og engagement. Med skriftsproget får de nye redskaber til at gribe og begribe deres omverden.
Kilde: emu.dk

Klassetest (Børnehaveklassen):
Rim – klassetest:
Barnet testes for dets lydlige opmærksomhed.

Sprogforståelse – klassetest:
Barnet testes for dets sprogforståelse.

Bogstavkendskab – klassetest:
Barnet testes for dets kendskab til bogstaverne i det danske alfabet.

Forlyd – klassetest:
Barnet testes for dets lydlige opmærksomhed og evne til at udskille den første lyd i et ord.

Der afholdes klassekonference som opfølgning på sprogvurderingen.
Børnehaveklasselæreren indkalder ud fra dagsorden for læsekonference.

Oversigt over materialer
Som en del af Sprogvurdering 3-6 er der udarbejdet forskellige materialer. Nedenfor kan du se en oversigt over materialerne. Alle materialer kan findes i Rambøll sprog under fanen Hjælp.
Sprogvurderingsskemaerne indeholder en beskrivelse af de enkelte deltest samt en vejledning til hvordan de enkelte deltest skal gennemføres. Der findes to typer:

  • Sprogvurderingsskema 3-6, individuel test.
  • Sprogvurderingsskema 3-6, klassetest.

Billedmaterialet indeholder de billeder der skal bruges til at gennemføre sprogvurderingerne:

  • Billedmateriale 3-6, individuel test.

Hvis man vælger at gennemføre klassetesten på papir (i stedet for elektronisk), skal eleverne have udleveret et testark hver især, hvor de angiver deres svar. Svarene skal herefter indtastes i Rambøll Sprog:

  • Testark

De supplerende spørgsmål til forældrene er spørgsmål om deres barns sprogtilegnelse. Forældre til tosprogede har mulighed for at give deres vurdering af deres barns kompetencer på modersmålet og dansk.
Spørgsmålene indgår ikke i udregningen af resultatet af sprogvurderingen, men kan anvendes som et supplement til at nuancere resultatet. Svarene kan ses i barnets sprogvurderingsrapport.

  • Forældreskema med supplerende spørgsmål til forældrene.

Kilde: Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6 – Introduktionsvejledning