Fra grundskole til ungdomsuddannelse

Samarbejdet mellem lærerne i henholdsvis grundskole og ungdomsuddannelse er af en grundlæggende anden karakter, end det traditionelt ses i overgangen mellem dagtilbud og skole, idet de to personalegrupper som udgangspunkt ikke mødes omkring den enkelte elev eller klasse. I stedet er det UU-vejlederen og lærerne, som vejleder eleverne om overgangen til ungdomsuddannelsen, ligesom eleverne også kan hente råd og vejledning på UddannelsesGuiden og Uddannelser til Unge.

I 8. klasse påbegyndes processen omkring vurdering af uddannelsesparathed med en foreløbig vurdering af elevernes faglige, personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Læreren gennemfører sammen med eleven en undersøgelse af dennes personlige og sociale forudsætninger i løbet af november måned.

Elevens uddannelsesønske og karakterer samt lærerens vurdering af de sociale og personlige forudsætninger anføres i elevplanen, hvorefter det sendes til optagelse.dk

På baggrund af vurderingen af uddannelsesparathed iværksættes en pædagogisk indsats eller en pædagogisk og vejledningsmæssig indsats – sidstnævnte i samarbejde mellem forældre, skole og UU. Undersøgelsen danner sammen med elevplanen grundlag for den fremadrettede dialog med eleven om dennes personlige og sociale forudsætninger for uddannelse.

Ordblinde elevers overgang til ungdomsuddannelse

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse kan være vanskelig for ordblinde elever.

Det er forældrenes ansvar, sammen med den unge, at særlige behov bliver skrevet ind i ansøgningen til ungdomsuddannelsen. 

For ordblinde – Læs mere.