PPR

 

 

Hvad er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning?

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til børn, forældre og personaler i dagpleje, institution og skole, når der er bekymring for et barns udvikling og trivsel.
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder tæt sammen med forældrene og det personale, der har kontakt til barnet/den unge i det daglige.