Læsevanskeligheder

 

 

At være i læsevanskeligheder betyder, at læsefærdighederne ikke slår til i elevens møde med teksten. Læsevanskeligheder er bestemt både af elevens læsefærdigheder og af, hvor store krav der stilles til læsefærdighederne i undervisningen.
Læsefærdighed kan deles i to grundlæggende komponenter:

  • Afkodning, som handler om identifikation af de enkelte ord
  • Sprogforståelse, som handler om gendannelse af tekstens forestillingsindhold (Elbro)

Nogle elever oplever vanskeligheder med enten afkodning (de tekniske læsefærdigheder, som bruges til at identificere skrevne ord (Elbro)) eller sprogforståelse, men andre elever oplever vanskeligheder på begge områder, hvilket betyder, at de er i sammensatte vanskeligheder.