Inspiration til børnehaveklassen

Sproglig opmærksomhed 

Sproglege
Sproglege med fokus på gradvis mindre elementer ned til enkeltlyde og bogstaver.

Undervisning i bogstavernes navn, form og lyd gennem flere sanser.
Se et eksempel på historier til bogstav/lyd-huset:
Bogstavhuset

 

Læsning 

Guided reading
Læreren modellerer læsning ved at læse højt vha. guided reading i fx storbog/lillebog

Lette og lydrette bøger
Det er vigtigt, at de første bøger er lydrette, dvs. at ordet lyder som det staves, f.eks. bål, lås eller kan.
Biblioteket hjælper gerne med at finde de rette bøger.

Dialogisk læsning
Her finder du en udførlig vejledning til arbejdet med dialogisk læsning:
Dialogisk læsning

Udvidet dialogisk læsning
Fredensborg Kommune har kørt et forsøgsprojekt med udvidet dialogisk læsning i børnehaveklassen. I rapporten her af læsekonsulent MARIANNE AAEN THORSEN finder du anvisninger til hvordan du kan gribe det an.

Sammen om læsning i 0. klasse – READ 0. klasse har til formål at styrke børns sprog og læsning gennem en målrettet indsats (Projekt READ, Aarhus Kommune) READ i 0. klasse

READ 0. klasse er en indsats, hvor forældre opfordres til dagligt at læse med deres barn og dermed fremme barnets sprog- og læseudvikling.

Der findes film, vejledninger og pjecer på siden – også på andre sprog end dansk (arabisk, farsi, somalisk, tyrkisk, engelsk, pashto, polsk, rumænsk og vietnamesisk).

 

Skrivning

Opdagende skrivning
Leg og eksperimenter med bogstaver, lyd, ord og sætninger i opdagende skrivning og børnestavning.

 

Sprog og tekstforståelse

Ordforråd og begrebsudvikling
Fokusering på ordforråd, begrebsudvikling og læseforståelse ved hjælp af dialogisk oplæsning. Læs mere om dialogisk læsning

Fortælleevne
Opmærksomhed på udvikling af elevens mundtlige kommunikation og fortælleevne. Læs hvordan:
Samtaler i hverdagen

Hjælp til elevens forståelse og fortælling
Anvend enkle grafiske modeller fx handlingsbroen til at illustrere forskellen på fakta og fiktion og understøtte elevens fortælleevne.

Læs mere om hvordan du kan arbejde med fortælling i Vejledning for Børnehaveklassen

Se eksempel på handlingsbro her (Ligger under “Arbejdsark”)

Metoder og læringsforløb 

Bevægelse

Læs om bevægelse i undervisningen

Mere bevægelse i undervisningen