Inspiration

At udvikle elevens fonologiske opmærksomhed:

  • Når vi lytter og taler, er vi opmærksomme på sprogets mening snarere end på sprogets lyde. For at lære at læse er det vigtigt, at eleverne også lærer at være opmærksomme på sprogets lyde. Det er nødvendigt for at forstå, hvordan talen bliver repræsenteret i skrift. Ordblinde børn har brug for særlig støtte til at udvikle denne fonologiske opmærksomhed.
  • Demonstrer hvordan korte sætninger kan opdeles i individuelle ord, f.eks. “frøer spiser myg,” og vis med brikker, kort eller andre hjælpemidler, hvordan sætningen består af tre ord, og vis hvilken betydning rækkefølgen af ordene har. Brug hjælpemidler til at lave sætninger, lege med hvert ord og sætte dem i rækkefølge.
  • Udvikl elevernes opmærksomhed på enkelte ords lydsammensætninger ved at bede dem klappe stavelser, opdele ord i betydningsenheder, f.eks. skole-taske og tal om sammensætningen. Lad eleverne lytte til og udforme rim.
  • Leg med ord, stavelser og rim er forholdsvis lette fonologiske aktiviteter. Set i et udviklingsforløb, kommer udvikling af opmærksomhed på fonemet herefter som en grundlæggende faktor for læsning og stavning.

Kilde: Ordblindeforeningen.dk