Faglig læsning og skrivning

Faglig læsning og skrivning er derfor en væsentlig del af elevernes skriftsproglige udvikling. Eleverne skal kunne forberede, gennemføre og evaluere faglige læse- og skriveopgaver med udgangspunkt i fagets sprog. Med fokus på elevernes teksttilegnelse skal læreren i særlig grad arbejde med forforståelse, teksternes formål og elevernes strategibrug (Om sproglig udvikling).

LINKS til vejledninger og skabeloner: