Sprogarbejde i dagpleje, vuggestue og børnehave


Et solidt og nuanceret ordforråd er en forudsætning for at kommunikere, for at udveksle følelser og tanker og for at tilegne sig og producere viden – livet igennem (Stahl & Stahl 2004).

Barnet lærer sproget i dagpleje, vuggestue og børnehave ved at være sammen med deres vigtige trygge voksne. Vores opgave som professionelle voksne er at lære barnet at kommunikere.

For at udvikle børns sprog i dagpleje, vuggestue og børnehave arbejdes der med pædagogiske aktiviteter som en del af hverdagen ud fra læreplanstemaer. Her er den sproglige udvikling en del af læreplanerne. Det arbejdes både med planlagte og spontane aktiviteter i hverdagen i større eller mindre grupper – og den daglige dialog med barnet er altid med sprogudviklingen som fokus.

At barnet lærer at kommunikere er livsnødvendigt – og at barnet lærer, er nyttigt for barnets videre udvikling.

Sprogfremmende aktiviteter kan være:

Ideer

Film