Sprogopfølgningsmøder

Opfølgning på resultatet af Sprogvurdering 3-6

Resultatet af Sprogvurdering 3-6 giver et indblik i barnets sproglige styrker og svagheder og kan bruges som grundlag for en vurdering af det enkelte barns behov for sprogindsats. Sprogvurderingen løser selvsagt ikke barnets eventuelle sproglige problemer. Derfor er der også i dagtilbudsloven krav om en opfølgende indsats overfor de børn, som sprogvurderingen viser, har sproglige udfordringer.

Når der er gennemført sprogvurderinger på årgangen af 3 årige og årgangen af 5 årige, indkalder den daglige pædagogiske leder til sprogopfølgningsmøde i børnehaven med deltagelse af tale-høre-konsulenten.

Målet er at skabe overblik over gruppen af børn på en årgang:

– Hvordan udvikles sproget?

– Hvilke tendenser er der at spore på en årgang?

– Hvilke af de to indsatsgrupper, Talesproglige færdigheder og Førskriftlige færdigheder, placeres barnet i?

Handlearket i Sprogvurderingsmaterialet anbefales som styringsredskab i den forbindelse.

Sprog-temamøder:

Formål: At fastholde fokus på den sproglige indsats i dagtilbud.

Dagtilbudslederen er ansvarlig for at fastholde fokus og indkalde til møder.

Der afholdes minimum 2 sprog-temamøder pr. år.

 • På efterårsmødet er der fokus på 5-års-sprogvurdering og indsatser 3-5 år.
 • På forårsmødet er der fokus på 3-års-sprogvurderingen og indsatser 0-3 år.

Dagtilbudslederen indkalder til møderne ud fra nedenstående:

Efterår: 5-års-sprogvurdering – Indsatser 3-5 år

Deltagere:

 • Dagtilbudsleder
 • Daglig pædagogisk ledere
 • Læsevejledere
 • Sprog- og læsekonsulent
 • Tale-høre-konsulent
 • Flersprogspædagog/koordinator

Forår: 3-års-sprogvurdering – Indsatser 0-3 år

Deltagere:

 • Dagtilbudsleder
 • Daglig pædagogisk ledere
 • Dagplejetilsynsførende
 • Sprog- og læsekonsulent
 • Tale-høre-konsulent
 • Flersprogspædagog/koordinator

 

Sprogstrategimøder:

Formål: At inspirere til sprogarbejde, sparre omkring det daglige sprogarbejde, sprogvurderinger og TRAS, erfaringsudveksle og videndele.

Nøglepersonen i distriktet er ansvarlig for at fastholde fokus og indkalde til møder.

Der afholdes minimum 2 sprogstrategimøder pr. år.

Deltagere:

 • Distriktets nøgleperson
 • Sprogansvarlige pædagoger fra distriktets afdelinger
 • Sprog- og læsekonsulent
 • Tale-høre-konsulent ad hoc
 • Relevante fagpersoner ad hoc