Risikotegn på ordblindhed

Tidlige risikotegn på ordblindhed:

 • Ordblindhed eller læsevanskeligheder i familien
 • Vanskeligheder med talesproget
 • Forsinket taleudvikling
 • Barnet bruger i lang tid enkeltord i stedet for sætninger
 • Barnet har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter (f.eks. strømpe, springe, længst)
 • Barnet har vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord
 • Vanskeligheder med at huske sangtekster, at rime og remse og følge længere beskeder
 • Barnet viser ringe interesse for bogstaver (fx i eget navn) eller bøger.

 

Risikotegn i børnehaveklassen:

 • Vanskeligheder med at rime betyder, at barnet har svært ved at forstå, at to ord er i “lydfamilie” med hinanden, selv om de ikke ligner hinanden i betydning, fx mand/spand, hus/mus, potte/måtte.
 • Vanskeligheder med at huske bogstaver eller tal.
 • Vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord (fx at finde ud af, hvordan ordet “lur” vil lyde, hvis man fjerner det første bogstav “l”).
 • Vanskeligheder med at huske ord.

 

 Risikotegn i 1. klasse – indskoling:

 • Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til ord.
 • Vanskeligheder med hurtigt at genkende hyppige ord i læsning.
 • Vanskeligheder med stavning.
 • Vanskeligheder med at lære tabeller og løse matematikopgaver.

Risikotegn i senere klasser:

 • Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster
 • Vanskeligheder med at stave
 • Vanskeligheder med at formulere sig skriftligt
 • Vanskeligheder med at lære fremmedsprog
 • Nederlagsfølelse og evt. sociale problemer.

 

 Unge og voksne med ordblindhed oplever ofte følgende udfordringer:

 • Læser langsomt og upræcist.
 • Har svært ved at læse især nye eller sjældent forekommende ord.
 • Staver upræcist – og nogle gange fejlstaver ord, som de andre gange godt kan stave til.
 • Undgår og udsætter opgaver med læsning.
 • Undgår og udsætter skrivning, fx i gruppearbejde på uddannelsen eller i forbindelse med arbejdet.
 • Har problemer med at give et resume af en tekst i hovedpunkter.
 • Har problemer med at besvare spørgsmål til tekster.
 • Har svært ved at lære og huske nye ord og navne, fx fagord på uddannelsen eller arbejdspladsen.
 • Problemer med at tilpasse sig nye læsesituationer eller -strategier.
 • Arbejder langsomt, når de skal skrive og læse.
 • Har ringe opmærksomhed på detaljer eller omvendt fokuserer for meget på dem.
 • Misforstår information.
 • Har et utilstrækkeligt ordforråd (pga. manglende læseerfaringer og problemer med at lære at udtale nye ord korrekt).
 • Har problemer med planlægning af tid og opgaver.
 • Er bedre til at formulere sig mundtligt end skriftligt.

Kilde: Socialstyrelsen