Screening i forhold til sammensatte læsevanskeligheder

Dagtilbud:

 • Sprogvurdering 3-6

 
Børnehaveklassen/0. klasse:

 • Sprogvurderingsmaterialet (Rambøll/Hjernen og Hjertet)
 • Individuel sprogscreening
 • CHIPS til skolebørn
 • Ordblinderisikotesten (i slutningen af børnehaveklassen)

 
1. klasse

 • CHIPS til skolebørn
 • Ordblinderisikotesten (i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse)

 
2. klasse

 • DVO’s nonordstavning som gruppetest i slutningen af 2. klasse.
 • Evt. de tre individuelle test fra DVO (kan også tages i begyndelsen af 3. klasse):
  • Højtlæsning af ord
  • Højtlæsning af nonord
  • Fonologisk subtraktion
 • Elbros ordlister
 • Nationale Test i læsning (især obs. på sprogforståelse og tekstforståelse)

 
3.– 6. klasse:

 • Elbros ordlister
 • Testbatteriet
 • IL, Individuel Læseprøve
 • Nationale Test i læsning (især obs. på sprogforståelse og tekstforståelse)

 
7.– 9. klasse:

 
Ungdomsuddannelser: