Vurdering Test Evaluering

Evalueringsplan

En oversigt over obligatoriske og supplerende prøver og test i grundskolen i Sønderborg Kommune. Ved ord, sætnings- og tekstlæseprøver tages der udgangspunkt i prøver fra Hogrefe.

Klasse Obligatorisk Tidspunkt Supplerende Tidspunkt
0. klasse Sprogvurdering August-september    
0. klasse DLB-prøve – Dansk Lyd og Bogstavprøve Marts-april DLB-prøve – Dansk Lyd og Bogstavprøve Oktober-november
0. klasse     Bogstavprøve 1 April-juni
0. klasse     Ordblinderisiko-test:

Ordlisterne anvendes som screening på alle elever (elever, som har 5 eller færre ord korrekte = elever i risiko)

Bogstavprøven og Den dynamiske test anvendes på elever i risiko

 

April-juni
0.klasse Læseevaluering på begyndertrinnet Fordelt på skoleåret
Klasse Obligatorisk Tidspunkt Supplerende Tidspunkt
1. klasse Ordlæseprøve 1 Efterår og/eller forår    
1. klasse Sætningslæse-prøve 1

eller

Tekstlæse-prøve 1

forår    
  Staveprøve 1 Efterår og/eller forår
1. klasse     Ordblinderisikotest (rigtige ord og nonord + bogstaver) på elever i risiko December – februar
1. klasse Ordblinderisikotest på elever i risiko (rigtige ord og nonord på tid) April – juni

 

1. klasse Det gode læseforløb
1. klasse Læse-evaluering på begyndertrinnet Fordelt på skoleåret
1. klasse LUS – Læse-udviklingskema Fordelt på skoleåret
Klasse Obligatorisk Tidspunkt Supplerende Tidspunkt
2. klasse Ordlæseprøve 2 (hvis eleverne er automatiseret, ellers Ordlæseprøve 1 igen) Efterår og/eller forår    
2. klasse Staveprøve 1 og/eller ST2 Fordelt på skoleåret    
2. klasse Nationale Test i læsning Forår    
2. klasse DVO’s dysleksi-screening (nonord-diktat) Maj/juni  
2. klasse     Sætningslæse-prøve 1 og 2  
2. klasse     Det gode læseforløb  
2. klasse     Det gode skriveforløb  
2. klasse     Læse-evaluering på begyndertrinnet  
2. klasse     LUS – Læse-udviklingskema Fordelt på skoleåret
2. klasse   Tekstlæse-prøve 2/3/4  
Klasse Obligatorisk Tidspunkt Supplerende Tidspunkt
3. klasse DVO’s dysleksi-screening (nonord-diktat) – hvis den ikke er taget i slutningen af 2. klasse)

 

August    
3. klasse Sætningslæse-prøve 2 Februar-marts    
3. klasse Staveprøve 2 eller ST 3      
3. klasse   Tekstlæse-prøve 3/4/5  
3. klasse   Det gode læseforløb  
3. klasse   Det gode skriveforløb  
Klasse Obligatorisk Tidspunkt Supplerende Tidspunkt
4. klasse Tekstlæse-prøve 5 Efterår og forår  
4. klasse Staveprøve 3 eller ST4    
4. klasse Nationale Test i læsning. Forår  
4. klasse Sætningslæse-prøve 2  
4. klasse Ordlæseprøve 2  
 

 

4. klasse

 

 

Webprøver i læsning og stavning fra Clio Online eller Gyldendal.
Klasse Obligatorisk Tidspunkt Supplerende Tidspunkt
5. klasse Tekstlæse-prøve 5 eller 6 Efterår og/eller forår
5. klasse Staveprøve 3 eller ST5 Fordelt på skoleåret
5. klasse Sætningslæse-prøve 2
5. klasse Ordlæseprøve 2
5. klasse Evt. Tekstlæse-prøve 7 Forår
5. klasse Webprøver i læsning og stavning fra Clio Online eller Gyldendal
Klasse Obligatorisk Tidspunkt Supplerende Tidspunkt
6. klasse Tekstlæse-prøve 7 eller 8 Efterår og/eller forår
6. klasse Staveprøve 3 eller ST6 Fordelt på skoleåret
6. klasse Nationale Test i læsning Forår
6. klasse Ordgenkendelse
6. klasse Læsehastighed
 

6.klasse

Webprøver i læsning og stavning fra Clio Online eller Gyldendal.
6. klasse Ord-genkendelse (Skriftsproglig udvikling – fra 12 år)
6. klasse Sætningslæse-hastighed (Skriftsproglig udvikling – fra 12 år)

 

Klasse Obligatorisk Tidspunkt Supplerende Tidspunkt
 

7.klasse

Tekstforståelse – Udsagn A (Skriftsproglig udvikling – fra 12 år) Forår
7.klasse ST 7 Fordelt på skoleåret
7.klasse Ord-genkendelse (Skriftsproglig udvikling – fra 12 år)
7.klasse Sætningslæse-hastighed (Skriftsproglig udvikling – fra 12 år)

 

7.klasse Webprøver i læsning og stavning fra Clio Online eller Gyldendal
Klasse Obligatorisk Tidspunkt Supplerende Tidspunkt
8.klasse Tekstforståelse – Udsagn B (Skriftsproglig udvikling – fra 12 år) Efterår
8.klasse Tekstforståelse – Cloze (Skriftsproglig udvikling – fra 12 år) Forår
8.klasse ST8 Fordelt på skoleåret
8.klasse Nationale Test i læsning Forår
8.klasse Ord-genkendelse (Skriftsproglig udvikling – fra 12 år)
8.klasse Sætningslæse-hastighed (Skriftsproglig udvikling – fra 12 år)

 

 

8.klasse

 

Webprøver i læsning og stavning fra Clio Online eller Gyldendal
Klasse Obligatorisk Tidspunkt Supplerende Tidspunkt
9.klasse Tekstforståelse – Cloze (Skriftsproglig udvikling – fra 12 år) Efterår
 

9.klasse

 

 

Folkeskolens afgangsprøve