Her kan du læse om sundhedsplejens baggrund, opgaver og formål.

Sundhedsplejersken er særligt uddannet til at arbejde med sundhed hos familier med børn og unge. Foruden en baggrund som sygeplejerske og erfaring fra arbejdet på en børneafdeling, har sundhedsplejersken en videregående uddannelse, der specielt tager sigt på at kunne støtte og vejlede forældre og børn.
Sundhedsplejerskens opgave er at yde en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats overfor alle børn og unge i alderen 0 – 18 år i deres hjem, dagpleje, daginstitution og skole. Klik her for at læse sundhedsplejens kvalitetsstandard og indsatskatalog.
Formålet er ved hjælp af vejledning og oplysning at fremme sundhed og trivsel, men også at yde en ekstra indsats overfor de børn og unge, der har et særligt behov.
Sundhedsplejersken arbejder efter Sundhedsloven. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledningen ”Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge”. Klik her for link til Sundhedsstyrelsens vejledning.

Hvem arbejder sundhedsplejersken sammen med?
Sundhedsplejersken arbejder først og fremmest sammen med forældrene. Efter aftale med forældrene arbejder sundhedsplejersken ligeledes sammen med eksempelvis jordemoder, børneafdeling, kommunal læge, dagpleje, daginstitution, sagsbehandler, psykolog, fysioterapeut og tale-/hørekonsulent.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt.
Hvordan arbejder vi?
Sundhedsplejerskerne arbejder som udgangspunkt enten i spædbørnsdelen eller i skoledelen. Enkelte sundhedsplejersker arbejder begge steder.

Pjecer om børn og sundhed
Sundhedspleje til skolebørn

Kilde: Sønderborg Kommune