Indscanning af tekster

SKI – Sønderborg Kommunale Indscanningsserver

Via skolernes kopimaskiner kan der indscannes tekster/bøger til oplæsning. Kopirettigheds-lovgivningen indebærer, at der sker en regulering af adgangen til de indscannede tekster således, at det er elever med læse-skrivevanskeligheder, der har mulighed for at anvende disse tekster. Dette sker (som ved de nationale ressourcer) ved, at skolen sender en henvendelse til kommunens it-konsulent på vegne af eleven, hvorefter denne har adgang til SKI. Der vil så, når eleven logger ind på en elev-enhed, være et ekstra drev, hvor de indscannede tekster ligger.

Brugervejledning til SKI – Sønderborg Kommunale Indscanningsserver