Deadlines

Skolens leder træffer afgørelse om en elev skal aflægge prøve på særlige vilkår eller skal fritages for aflæggelse af en obligatorisk prøve senest:
1. oktober forud for prøvetermin december/januar.
1. december forud for prøvetermin maj/juni.

Hvis skolen skal bestille særligt fremstillet materiale, skal skolen foretage denne bestilling på samme måde, som skolen tilmelder andre elever til folkeskolens prøver. Deadlines for materialebestilling er de samme som for tilmelding af skolens øvrige elever (UVM, Folkeskolens prøver på særlige vilkår, s. 7, november 2017).
Folkeskolens prøver på særlige vilkår