Koordinator for flerkulturel arbejde i dagtilbud

Koordinator for flerkulturelt arbejde i dagtilbud

Koordinere det flerkulturelle arbejde på dagtilbud i Sønderborg Kommune. Herunder overblik over sprog indsatsområder for flersprogede børn mm.

Sprogvurdere børn, Vejleder og supervisere forældre og personale. Deltager i konsultative møder.

Sprogvurdering af 3-6 årige, såvel etnisk danske som flerkulturelle børn der ikke er i dagtilbud.

Flersprogspædagog

Arbejder med dansk som andetsprog i de dagtilbud hvor der har flersprogede børn. Målet er at børnene opnår et godt basis dansk før de skal starte i skole. Vejleder forældre og personale. Deltager i konsultative møder.