Skrivevanskeligheder


At være i skrivevanskeligheder betyder, at ens erhvervede færdigheder ikke lever op til de forventede krav. Det betyder, at der er et misforhold mellem funktionelle færdigheder og forventninger. Funktionelle skrivefærdigheder har man, når ens skrivefærdigheder lever op til skrivekravene. Skrivevanskeligheder er bestemt både af elevens skrivefærdigheder og af, hvor store krav der stilles til den skriftlige fremstilling.