Afkodning

Når der er problemer med afkodningsprocessen, kan der være tale om ordblindhed(dysleksi).

Ordblindhed viser sig som markante vanskeligheder med at lære skriftens lydprincip, hvilket medfører, at eleven har svært ved at lære at fastholde sammenhængen mellem lyd og bogstav. Det resulterer i, at eleven vil få problemer med at afkode nye og ukendte ord, samt at koble lyd og bogstav i skriveprocessen.

Afkodningsvanskeligheder vil have indvirkning på læseforståelsen ved selvstændig læsning, men hvis teksten læses højt for eleven, vil der ikke være forståelsesproblemer.

Derved kan det konstateres, at denne type elev udelukkende har problemer med afkodning (og ikke med sprogforståelse).

Hvis en elev er ordblind, er det ikke ensbetydende med, at eleven aldrig kan lære sig at afkode korrekt, men det betyder, at den skriftsproglige udvikling forløber langsommere og kræver hårdt arbejde især omkring tilegnelsen af skriftens lydprincip.

Mange ordblinde elever kan lære at læse forholdsvis flydende og på alderssvarende niveau, men med nedsat læsehastighed.

Ordblinde elever vil have vedvarende problemer med stavning.

Elever, som er i afkodningsvanskeligheder, vil have behov for et særligt tilrettelagt undervisningstilbud, som har fokus på sammenhængen mellem bogstav og lyd.

Læse- og skrivestøttende teknologi (LST) kan sammen med undervisning i lydprincippet kvalificere elevens arbejde med skriftsproget og sikre, at eleven kan deltage i undervisningen på lige fod med sine klassekammerater.