Forlænget prøve- og/eller forberedelsestid

Tidsangivelserne i nedenstående skema skal opfattes som vejledende maksimaltid.

Det er vigtigt, at der ved beslutning om tildeling af ekstra tid tages et særligt hensyn til prøvens varighed, og at eleven ikke er til prøve i længere tid, end hvad der skønnes hensigtsmæssigt for elevens koncentrationsevne, præstation og velbefindende.

9.-klasseprøver

Fag Prøve Forlænget prøvetid
Dansk Læsning Op til 15 minutter
Retskrivning Op til 30 minutter*
Skriftlig fremstilling med adgang til internettet Op til 60 minutter
Skriftlig fremstilling med samtalerunde Op til 60 minutter
Matematik Matematik uden hjælpemidler Op til 15 minutter
Matematisk med hjælpemidler Op til 60 minutter
Engelsk Lytte- og læsefærdighed Op til 20 minutter
Skriftlig opgave Op til 40 minutter
Tysk Lytte- og læsefærdighed Op til 20 minutter
Skriftlig opgave Op til 40 minutter
Fransk Lytte- og læsefærdighed Op til 20 minutter
Skriftlig opgave Op til 40 minutter
Biologi Digital/papir Op til 15 minutter
Geografi Digital/papir Op til 15 minutter
Fysik/kemi Digital/papir Op til 15 minutter

* Hvis der foretages individuel diktering i første del af prøven i retskrivning, kan der maximalt tildeles 15 minutter forlænget prøvetid til anden del af prøven.

10.-klasseprøver

Fag Prøve Forlænget prøvetid
Dansk Skriftlig fremstilling med adgang til internettet Op til 80 minutter **
Matematik Skriftlig Op til 80 minutter**
Engelsk Skriftlig Op til 60 minutter**
Tysk Skriftlig Op til 60 minutter**
Fransk Skriftlig Op til 60 minutter**

**Eleverne skal selv administrere tiden og fordele den forlængede tid mellem de enkelte opgavedele.

Pause

Der kan gives tilladelse til, at der indlægges pauser i en skriftlig prøve. Der er ikke fastsat nogen tidsbegrænsning, men den enkelte prøve skal afsluttes sammen dag, som prøven påbegyndes. Der skal være opsyn med eleven i pausen, også hvis der er tale om pause mellem to delprøver fx mellem læsning og retskrivning.

Pause og forlænget prøve- og forberedelsestid kan sagtens kombineres (UVM, Folkeskolens prøver på særlige vilkår, s. 11-12, november 2017).
Folkeskolens prøver på særlige vilkår