Indscannede tekster

Nota

Indscannede tekster kan derudover hentes fra E17, (nota.dk) som er en del af institutionen Nota under Kulturministeriet, denne producerer og udlåner tekster til personer med læse-skrivehandicap.

Skolelederen ansøger på vegne af eleven om adgang til Notas database, hvor der findes både skønlitteratur og faglitteratur indlæst af professionelle. Indmeldelse i Nota kan foretages via dette link.

Vær venligst opmærksom på, at det ikke kun er ordblinde elever, som kan blive indmeldt i Nota.

Elever med sammensatte vanskeligheder eller andre ”handicaps” kan også blive indmeldt. – Her skal man blot søge under ”Andre handicap”.

Materialebasen

Derudover kan der hentes indscannede tekster i Materialebasen, som er en database, hvor lærere deler indscannede tekster, – som ved de to forrige databaser skal der søges om optagelse. Læreren skal først tilmeldes Materialebasen, hvorefter eleven kan tilmeldes, hvilket foregår i Skolekom. Her er et link til tilmelding.