Hvordan arbejder vi?

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder ud fra Børneparaplyen. Formålet med Børneparaplyen er at understøtte en fælles tværfaglig arbejdsstrategi og et fælles arbejdsredskab for alle, som i deres daglige arbejde er sammen med børn og deres familier i Sønderborg Kommune.
Det betyder, at forældre i et samarbejde med det pædagogiske personale omkring barnet, kan indkalde relevante fagpersoner fra Børn & Familie for at søge råd og vejledning. Målet er, at de voksne omkring barnet bliver bedre til at hjælpe det.