Sprogindsatser rettet mod alle børn – Hjem og dagtilbud

 

 


Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist – sproget automatiseres. Børn lærer imidlertid primært sprog af de voksne. De lærer sig det sprog, de hører de voksne anvende – det gælder både det ordforråd og de vendinger, der kendetegner den enkelte families sprog – og de lærer sig den måde de voksne anvender sproget på, når de taler sammen, og når de taler om hændelser og oplevelser i tilværelsen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at alle voksne er sproglige rollemodeller, men at I som forældre har en særlig vigtig position i forbindelse med jeres barns sproglige udvikling.

Kilde: Sprogpakken

Børn lærer sproget af deres forældre (artikel)

Sproglege (artikel)

Dialogisk læsning (plakat)

Lydlig opmærksomhed (film)

Samtale i hverdagen (plakat)

Her er 11 videoer som du kan se:

 1. Følg barnets interesse
 2. Brug åbnende spørgsmål
 3. Vent på barnets svar
 4. Fortolk og udvid, hvad barnet siger
 5. Hjælp barnet med at sætte ord på
 6. Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen
 7. Relater til noget, barnet kender
 8. Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen
 9. Ret ikke barnets fejl direkte
 10. Leg med sproget, når det er muligt
 11. Dialogisk læsning