Sprogindsatser rettet mod alle børn – Fagpersonale

 

 


I Sprogpakken er der fokus på følgende temaer:

  1. Egen praksis – den sproglige rollemodel
  2. Sprogtilegnelse (teorier og milepæle)
  3. Sprogvurdering
  4. Understøttende sprogstrategier
  5. Samtaler i hverdagen
  6. Dialogisk læsning,
  7. Struktureret (tematisk) sprogarbejde
  8. Fokuserede behov
  9. Forældrevejledning
  10. Kollegialt samarbejde

Sprogtilegnelse (herunder tosprogedes sprogtilegnelse, sproglige milepæle)

Dialogisk læsning (artikel)

Dialogisk læsning (plakat)

Samtaler i hverdagen (artikel)

Samtaler i hverdagen (plakat)

Tematisk sprogarbejde (artikel)

Forældresamarbejde (artikel)