Når sprogvurderingen viser, at der er brug for fokuseret indsats

 

 

Hvad vil det sige at placere sig i fokuseret indsats?

Mht. børn der efter sprogvurderingen placeres i Fokuseret indsats, vil der være større forskelle på barnets score i de forskellige deltest. Her er det kun nødvendigt at sætte ind på de områder, hvor barnet klarer sig dårligt. Hvis barnet fx scorer lavt i deltest, der måler talesproglige kompetencer (produktive eller receptive) er det dette område, der skal arbejdes målrettet med.

Udenlandsk forskning og analyser fra normeringsstudiet viser, at en del børn har problemer med tilegnelsen af enkelte af sprogets byggeklodser. En gruppe af
børn scorer fx først og fremmest lavt mht. de talesproglige kompetencer (Ordforråd og Sprogforståelse). Disse børn vil være i risikozonen for at få læseforståelsesproblemer på længere sigt.

Andre børn har i stedet særlige problemer med deres lydlige opmærksomhed (Rim, Opdeling af ord, bogstavkendskab samt Forlydstesten i børnehaveklassetesten). Disse børn er i risikozonen for at få problemer med afkodning og i de sværeste tilfælde med Ordblindhed. Disse børn kræver derfor en anden indsats end børn med talesproglige problemer.

Endelig er der børn, hvis grundlæggende sproglige færdigheder ligger inden for normalområdet, og hvis primære sproglige problemer er relateret til anvendelsen af sproget i kommunikative sammenhænge.

Mht. de børn der placeres i Særlig indsats og Fokuseret indsats inden for enten Talesproglige færdigheder, Før-skriftlige færdigheder eller begge, er det vigtigt, at der efter en periode følges op med en ny sprogvurdering, der kan måle, om det enkelte barn har gjort fremskridt eller fortsat skal have tilrettelagt en særlig eller fokuseret indsats.