Inspiration til den fokuserede sprogindsats

Sprogarbejde rettet mod børn med behov for fokuseret indsats handler om systematisk arbejde med allerede eksisterende praksisformer

Som en hjælp til at følge arbejdet med det enkelte barns sprog arbejdes der med et handleark.

Heri noteres barnets samlede score fra sprogvurderingen, og barnets score inden for de forskellige sproglige dimensioner. Handlearket udfyldes kun på de børn, der placeres i fokuseret eller særlig indsats ud fra den samlede score, eller ud fra en eller flere af delscorerne.

I handlearket noteres, hvad der er barnets udfordring, hvad måler er med de tiltag, der sættes i værk, hvilke metoder, der tages i brug for at afhjælpe sprogproblemerne, hvem der er ansvarlig for aktiviteten, og hvornår den skal finde sted.

Det er en god ide at bruge handlearket målrettet til arbejdet med børn med behov for fokuseret eller særlig indsats, så man hele tiden kan følge den planlagte indsats og efterfølgende evaluere på, om den har haft den ønskede effekt.

Hvis effekten ikke er den ønskede, kan ændringer i indsatsen noteres, og der kan evalueres igen senere. På den måde bliver handlearket et godt styringsredskab.

Kilde: Inspirationsmateriale, Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen, 2010

Handleark

Opfølgning af sprogindsatser