Tosprogede børn udenfor dagtilbud – sprogvurdering og sprogstimulering

Børn, som ikke går i børnehave, skal sprogvurderes fra det fyldte 3 år. Denne sprogvurdering foretages af koordinator for flerkulturelt arbejde i dagtilbud i samarbejde med forældrene i henhold til §11, stk. 2.

Tosprogede børn, der ud fra en sprogvurdering vurderes til at have behov for en sprogunderstøttende indsats for at kunne tilegne sig de nødvendige dansksproglige kompetencer, som er en forudsætning for, at barnet kan klare sig godt i skolen og videre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, vil blive henvist til at modtage et sprogstimulerings-tilbud 30 timer om ugen, jf. § 11, stk. 8.

Her er det alene det tosprogede barns sproglige kompetencer, som er afgørende for, om barnet skal optages i et sprogstimulerings-tilbud.