Sprogvurdering af tosprogede

Alle børn, der går i børnehave i Sønderborg Kommune, vil blive sprogvurderet i 3-års alderen og inden skolestart. Sprogvurderingen gennemføres af personalet i børnehaven.

Sprogvurderingen skal være med til at sikre en god sproglig udvikling, så der kan sættes ind med sprogstøtte så tidligt som muligt, hvis barnet har behov for det.

Generelt er det vigtigt, at pædagogen har fokus på:

  • Udvikler barnet sig sprogligt? Se evt. Arbejdet med tosprogede børn i dagtilbud
  • Øger barnet sin sprogforståelse, samt sit receptive og produktive ordforråd?
  • Kan barnet indgå i dialog?
  • Viser barnet forståelse for turtagning?
  • Anvender barnet kommunikationsstrategier i form af omskrivninger eller brug af gestik og mimik for at få sit budskab igennem?


Gennemførelse af sprogvurderingen med tosprogede børn.

Sprogvurderingen gennemføres på samme måde med etsprogede og tosprogede børn. Det tosprogede barn skal dog have et minimum af dansksproglige kompetencer for, at det kan sprogvurderes; som tommelfingerregel skal barnet have været i Danmark i mindst 6-12 måneder før det er meningsfyldt at gennemføre sprogvurderingen. Det er vigtigt at gennemføre sprogvurderingen og ikke give op på barnets vegne, når I er gået i gang, således at vurderingen bliver så dækkende som muligt. Det er ikke ”synd” for et tosproget (eller etsproget) barn med lave dansksproglige kompetencer at sprogvurdere barnet. Resultatet er et vigtigt redskab til at vurdere barnets dansksproglige kompetencer for at understøtte barnets dansksproglige udvikling bedst muligt.

Kilde: Vejledning til Sprogvurdering 3-6, Børne- og Socialministeriet