Procedure i institutioner ved modtagelse af børn med andet modersmål end dansk

Kontakt flersprogs-pædagogen i distriktet eller koordinator for flerkulturelt arbejde i dagtilbud.