Biliteracy i dagtilbuddet

Biliteracy – det at læse og skrive på to eller flere sprog

Forskning i børns sprogudvikling tyder på, at børn, der tidligt leger med og introduceres for skriftsproget, bliver styrket i deres senere læse- og skriveudvikling. Dette gælder naturligvis også tosprogede børn. Vi møder alle skriftsprog omkring os, men tosprogede børn møder ofte også andre skriftsprog end dansk i deres hverdag.

Lad børnene gå på opdagelse i de forskellige skriftsprog. Lad dem fundere over forskelle og ligheder. Hjælp dem til at se sammenhængen mellem de skrevne symboler og det/de sprog, de taler. Ved at rette barnets opmærksomhed mod skriftsproget, bliver det synligt, og barnet får en bedre forståelse for brugen af skrift (Lindhard, 2015).

Præcis som i det talte sprog, har barnet brug for at danne og afprøve hypoteser.

Film om Biliteracy i børnehaven: