Arbejdet med tosprogede børn


En forudsætning for at bidrage hensigtsmæssigt til barnets andetsprogstilegnelse er at være opmærksom på at få identificeret det enkelte barns sproglige forudsætninger.

Vigtige spørgsmål i den sammenhæng kunne være:

  • Er barnet netop ankommet til Danmark med et andet modersmål som hovedsprog?
  • Barnets alder?
  • Har barnet to veludviklede sprog, som det bruger afhængigt af samtalepartneren, fx to forældre med hver sit sprog?
  • Er barnets modersmål alderssvarende?
  • Hvilken nationalitet har barnet?
  • Har barnet været i dagpleje/vuggestue/børnehave? – Eller er barnet blevet passet i hjemmet indtil 3-års-alderen?
  • Har barnet haft problemer med hørelsen eller synet?
  • Er barnet efterhånden så langt fra de udvandrede forældres sprog, at dansk egentlig er at betragte som modersmålet, idet forældrene med et andet modersmål har valgt at tale dansk med barnet fra dets fødsel?

Uanset barnets alder vil disse informationer være væsentlig baggrundsviden for det pædagogiske personale, inden en målrettet sprogstimulering og undervisning kan iværksættes.

De voksne, der skal sprogstimulere børnene, har en vigtig opgave. – Nemlig at være dem, der videregiver en glæde ved og en begejstring over sproget, som inspirerer barnet til at udforske det.

Det er vigtigt at arbejde nuanceret med andetsprogstilegnelsen, så barnet får et stort ordkendskab.