Tosprogede elever og sproglig udvikling


Tosprogede elever skal have den nødvendige sprogstøtte

Tosprogede elevers sproglige færdigheder i dansk er afgørende for deres forståelse af indholdet i skolens undervisning. Ikke alle tosprogede elever har de nødvendige dansksproglige forudsætninger, der skal til for at kunne deltage undervisningen. Det er derfor vigtigt, at de får den sprogstøtte, de har behov for. I nedenstående afsnit kan du læse generelt om tosprogede børn, og om hvordan skolen kan støtte tosprogede elevers sproglige udvikling:

Styrk sproget –  Læringskonsulenterne har udarbejdet en guide til at løfte fagligheden for tosprogede børn i folkeskolen. I guiden kan du læse mere om fx sprog og faglighed, ledelse og organisering og forældresamarbejde, men også hvordan der kan skabes forandringer i folkeskolen.

Kilde: Emu

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Børne- og Undervisningsministeriet har udviklet et materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever.

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer