Inspiration

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer og sprogvurdering

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer – Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever.

 

Viden og metoder

Sprog og læsekompetncer hos tosprogede elever
Et vidensnotat

Sprog og læsekompetencer hos tosprogede elever – fokus på nyankomne.
Et vidensnotat

Lexin – Lexin består dels af Lexin Billedtema med ca. 1800 ord oversat til en række sprog samt en serie brugervenlige ordbøger for indvandrere.