Inspiration

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer og sprogvurdering

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer – Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever

 

Eksempler fra praksis:

Viden og eksempler fra praksis – Her kan du hente erfaringer fra dagtilbud, skoler, fritidstilbud og kommuner, der arbejder med indsatser, som skal styrke tosprogede børn og unges faglige kompetencer.

Hemmeligt tryllesprog øger tosprogede elevers evne til at skrive – På Gildbroskolen i Ishøj underviser de eleverne i 0. klasse i tryllesprog, som ingen forstår. Tryllesproget er første skridt på vejen til at øge elevernes skriftlighed.

 

Viden og metoder

Styrk tosprogede elevers faglighed – Sådan kan I styrke tosprogede elever i at blive så dygtige

Fra ’mine’ til ’vores’ elever med forbedret DSA-indsats – Tydelige mål og klare retningslinjer var opskriften, da Søndermarkskolen begyndte at arbejde med dansk som andetsprog på en helt ny måde. Først var underviserne skeptiske over for den nye praksis, men i dag kan de slet ikke undvære støtten fra skolens DSA-lærere og -vejledere.

Forskningskortlægning sætter fokus på behovet for viden om god undervisning af tosprogede elever – Professor Dorthe Bleses og lektor Anders Højen fra Syddansk Universitet har udarbejdet en systematisk forskningskortlægning som en del af forsøgsprogrammet modersmålsbaseret undervisning.

Information om genopdragelsesrejser til fagpersoner – Der er særlige forhold, du som fagperson skal være opmærksom på i sager om genopdragelsesrejser/andre ufrivillige udlandsophold.

Lexin – Lexin består dels af Lexin Billedtema med ca. 1800 ord oversat til en række sprog samt en serie brugervenlige ordbøger for indvandrere.

Forforståelse er nøglen til læring – også for tosprogede elever – H.C. Andersen Skolen er ca 71 % af eleverne tosprogede.

Fokus på dansk som andetsprog udfordrer på mange måder den gældende undervisningspraksis både i matematik og naturfag. På H.C. Andersen skolen i Odense har matematiklærer Kenneth Karlsen også skiftet tallene ud med bogstaver.